Süsiniknanomaterjalide tootmine kilogramm-skaalal

The production of carbon nanomaterials on kg-scale

Projekti kirjeldus / Project description

UP Catalyst OÜ toodab jätkusuutlikke süsiniknanomaterjale uudse tehnoloogiaga toormaterjalideks erinevatele tööstustele. Jätkusuutlik tehnoloogia põhineb süsihappegaasi (CO2) molekuli lõhustamisel elektrolüütilise protsessiga, kus kõrvalprodukt on puhas hapnik. Sünteesitud süsiniknanomaterjale kasutatakse näiteks erinevates elektrienergia salvestustehnoloogiates: akudes ja superkondensaatorites, kütuseelementides; lennundus- ja kosmosevaldkonna struktuurimaterjalides; juhtivust ja tugevust lisava lisandina polümeerides, pinnakatetes, värvides; õhu-, vee- ja õlifilter materjalides; lisandina õlides, jne. UP Catalyst-i toodetud süsiniknanomaterjalid on roheliseks alternatiiviks suure keskkonnajalajäljega fossiilkütustest toodetud süsiniknanomaterjalidele ja seda konkurentsivõimelise hinnaga.

UP Catalyst produces sustainable carbon nanomaterials via novel MSCC-ET technology for a range of applications. The side product of our electrolysis process is pure oxygen. Our solution is not only able to solve the increasing carbon material supply problem in Europe, but also source these raw materials in an environmentally friendly method.

Eesmärk / Aim of the project

Tuua turule jätkusuutliku meetodiga toodetud süsiniknanomaterjalid, sh toota kilogramm-skaalal toormaterjali otse CO2-st ja müüa süsiniknanotorusid, -sfääre ja fiibreid nii dispersiooni kujul lahuses kui ka pulbrina.

The aim of the project is to upscale the production from gram-scale to kg-scale and increase the range of portofolio, thus also the client base.

Tulemus / The result

Projekti lõpuks on süsiniknanomaterjali tootmismaht ja lõpptoote saadavus skaleeritud kilogramm-skaalale ja loodud kaks uut töökohta. Müük on samuti kasvanud kilogramm-skaalale.

The result is kg-scale production capability and two new job positions at UP Catalyst. We are also able to sell the product on kg-scale to customers.

Toetuse summa / Grant amount

Kokku 21 075 , millest starditoetusprogrammi osalus on 15 000 € (71%) ja UP Catalyst OÜ osalus 6 075 € (29%).

Total project amount is 21 075 €, which is divided into start-up grant (71%) and UP Catalyst own share (29%).